Polityka prywatności

Miło, że czytasz naszą politykę prywatności! W niniejszej polityce prywatności opisujemy, co robimy z informacjami, które nam udostępniasz jako kandydat, pracownik lub klient. Korzystamy z tych informacji zawsze w zgodzie z naszą polityką prywatności. 

Logistic Force przywiązuje dużą wartość do ostrożnego i bezpiecznego obchodzenia się z informacjami szczególnie chronionymi ze względu na prywatność odwiedzających stronę internetową, kandydatów, pracowników i osób samozatrudnionych. Dlatego Logistic Force sporządził politykę prywatności. Logistic Force przetwarza i zabezpiecza powierzone mu dane osobowe z najwyższą starannością. Na podstawie niniejszej polityki prywatności Logistic Force zapewnia wgląd w to, jak Logistic Force przetwarza dane osobowe użytkownika w określonych sytuacjach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Kim jesteśmy?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do korzystania (wraz z dostępem) ze strony internetowej www.pl.logisticforce.nl, która jest zarządzana przez Be-Interactive (KVK 18088480) Logistic Force Concepts B.V., Logistic Force Service Center B.V., (KVK 54491142), LF Transport B.V. (KVK  61603554), LF Flex B.V. (praca@logisticforce.nlpraca@logisticforce.nl), Logistic Force Holding B.V. (KVK 52850463) wraz ze wszystkimi głównymi siedzibami i oddziałami (w dalszej części zwanymi: “Logistic Force”, “my", “nasz” lub “nasze”) wraz z treściami i usługami udostępnianymi przez stronę internetową www.pl.logisticforce.nl.

Niniejsze oświadczenie (wraz z dokumentami, do których się odwołuje) opisuje, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Logistic Force jest administratorem w rozumieniu RODO, a zatem sprawuje kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych i ustala cel i środki do przetwarzania.

Logistic Force angażuje czasami inne firmy do świadczenia dla niej usług. Logistic Force w takiej sytuacji pozostaje instancją odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych. Z takimi firmami Logistic Force podejmuje ustalenia umowne dotyczące zakresu danych osobowych, tak więc Twoja ochrona prywatności jest zagwarantowana.           

Informacje techniczne i pliki cookie

Odwiedzając naszą stronę, strona internetowa automatycznie zbiera informacje o osobach odwiedzających (ich urządzeniach). Chodzi tutaj o informacje dotyczące urządzenia za pomocą którego odwiedzana jest witryna, adresu IP urządzenia, adresu IP dostawcy usług internetowych, używanego systemu operacyjnego, daty i godziny odwiedzin, adresu internetowego witryny z którego następuje przekierowanie na stronę, odwiedzanych stron i informacje, które przeglądaliście na stronie internetowej, lokalizację geograficzną, w której się znajdujecie oraz materiał, który można przesłać i pobrać ze strony internetowej. Korzystamy z tych informacji technicznych do zarządzania stroną internetową oraz do poprawy jakości i skuteczności naszej strony internetowej.

Logistic Force używa plików cookie i statystyk internetowych. W ten sposób możemy lepiej dostosowywać naszą stronę do preferencji użytkowników odwiedzających naszą stronę. Pliki cookie to małe fragmenty informacji przechowywane na komputerze. Podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej te małe informacje są rozpoznawane, co ułatwia Twoją wizytę. Możesz przeczytać więcej na ten temat w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Kiedy gromadzimy dane osobowe?

W poniższych przypadkach możemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane:

Logistic Force gromadzi Twoje dane od momentu wejścia lub opuszczenia strony internetowej, rejestracji w jednym z naszych oddziałów lub zarejestrowania się w inny sposób lub po zalogowaniu się w celu skorzystania z usług związanych z pracą.

 • Jeżeli udzieliłeś Logistic Force zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych do jednego lub więcej konkretnych celów;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub podjęcia działania na twój wniosek przed zawarciem umowy;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia  prawnych zobowiązań spoczywających na Logistic Force;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony ważnych interesów Twoich lub innych osób;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania użyteczności publicznej lub zadania w ramach sprawowania władzy publicznej, nałożonej na Logistic Force;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do reprezentowania uzasadnionych interesów Logistic Force lub stron trzecich, z wyjątkiem przypadków, gdy Twoje interesy lub podstawowe prawa i podstawowe wolności, które wymagają ochrony Twoich danych osobowych, są ważniejsze niż te interesy.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Twoje dane osobowe wykorzystywane są w celu zapewnienia usług HR na możliwie najwyższym poziomie, w tym oferowanie pracy tymczasowej, oddelegowania, pośrednictwa, realizacji płac, administracji płac, zarządzania personelem, rozwoju osobistego i zatrudnienia oraz rekrutacji i selekcji.

Logistic Force wykorzystuje te dane do następujących celów:

 • łączenie podaży i popytu na rynku pracy;
 • informowanie o interesujących ofertach produktów i usług Logistic Force i stron trzecich;
 • rejestracji przepracowanych godzin i przetwarzania ich w naszym systemie płac. Do oceny przydatności i dostępności pracownika w związku z pośrednictwem w zakresie pracy stałej lub tymczasowej bądź zlecenia, w którym można również wykorzystać wyniki testów, kontrole referencyjne, media społecznościowe (jeśli dotyczy to stanowiska i podano w tekście oferty pracy);
 • aby powiadamiać o ofertach komercyjnych, biuletynach i kampaniach promocyjnych, które mogą Cię zainteresować, lecz tylko wtedy, gdy się zarejestrowałeś (opt-in);
 • do nawiązania i utrzymywania relacji z pracownikami lub personelem/pośrednikiem i prowadzenia odnośnej administracji;
 • do przestrzegania i wypełniania naszych zobowiązań reintegracji (cel nałożony przez władze), aby pomóc w zatrudnieniu osobom z ograniczonym dostępem do rynku pracy;
 • aby móc potwierdzić zlecenie ze zleceniodawcą na podstawie umowy ze zleceniodawcą oraz dotrzymywać i przestrzegać postanowień umownych z tym zleceniodawcą;
 • przetwarzanie danych na potrzeby naszych zleceniodawców w ramach wstępnego badania przed zatrudnieniem;
 • w celu wspierania osobistego rozwoju i zaangażowania, w tym szkoleń kursów i testów;
 • do celów związanych z zarządzaniem, w tym informacji zarządzania, zapewnianie kontroli wewnętrznych i bezpieczeństwa firmy i przeprowadzenia audytów i kontroli księgowych.
 • cele jakościowe jak uzyskiwanie certyfikatów;
 • ubieganie się o dotacje, zniżki od składek itp;
 • jeżeli zawarliśmy z Tobą stosunek polegający na relacji z pracownikiem lub pośrednikiem, w celu przestrzegania ustawy i przepisów, w tym, lecz nie wyłącznie, do identyfikacji, ustawodawstwa zw. z pracą, ustawodawstwa zw. z opieką podatkową i społeczną, do zwalczania oszustw oraz do krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji. 


Jakie dane osobowe pozyskujemy od Ciebie?

Logistic Force może przetwarzać poniższe dane osobowe Twoje jako poszukującego pracy, kandydata, osoby oddelegowanej, pracownika (tymczasowego), osoby samozatrudnionej i/lub jako partnera biznesowego Logistic Force. Sam ponosisz odpowiedzialność, by wnoszone przez Ciebie dane osobowe były poprawne i aktualne.

     Osoba poszukująca pracy lub kandydat

 • nazwisko i adres, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe
 • dane dot. urodzenia, wiek, płeć
 • curriculum vitae (cv), informacje o wykształceniu, stażach i praktykach, doświadczeniu zawodowym
 • informacje o kursach i szkoleniach i/lub testach, wykonywanych na własną rękę lub za naszym pośrednictwem
 • dane dotyczące dostępności lub zwolnień
 • inne dane, które są lub mogą być istotne przy ocenie adekwatności kandydata, na przykład referencje i kwalifikacje oraz dane dotyczące doświadczenia zawodowego
 • dobrowolnie inne informacje, przekazywane samodzielnie (wideo, zdjęcia)
 • inne niż wyżej wymienione dane, których przetwarzanie jest wymagane lub konieczne w celu zastosowania ustawodawstwa
 • nazwisko i adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego i inne dane kontaktowe
 • dane dot. urodzenia, wiek, płeć
 • curriculum vitae (cv), informacje o wykształceniu, stażach i praktykach, doświadczeniu zawodowym
 • informacje o kursach i szkoleniach i/lub testach, wykonywanych na własną rękę lub za naszym pośrednictwem
 • dane dotyczące dostępności lub zwolnień
 • obywatelstwo, BSN (numer rejestracji obywatelskiej
 •  i dokument tożsamości (kopia dokumentu), ewentualne pozwolenie na pracę
 • dane związane ze wstępną oceną zatrudnienia
 • informacje dotyczące charakteru i treści poprzednich procesów pośrednictwa pracy, a także ich zakończenia
 • inne dane, które są lub mogą być istotne przy ocenie adekwatności kandydata, na przykład referencje i kwalifikacje oraz dane dotyczące doświadczenia zawodowego
 • pozostałe informacje związane z rejestracją pracowników, wynagrodzeń i nieobecności w pracy
 • dobrowolnie inne informacje, przekazywane samodzielnie (wideo, zdjęcia) 
 • inne niż wyżej wymienione dane, których przetwarzanie jest wymagane lub konieczne w celu zastosowania ustawodawstwa
 • delegowany, pracownik (tymczasowy) i osoba samozatrudniona 

Jeżeli będziesz mógł pracować/pracujesz/pracowałeś dla Logistic Force lub jej zleceniodawców, wówczas Logistic Force może przetwarzać następujące dane:

 • nazwisko i adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego i inne dane kontaktowe
 • dane dot. urodzenia, wiek, płeć
 • curriculum vitae (cv), informacje o wykształceniu, stażach i praktykach, doświadczeniu zawodowym
 • informacje o kursach i szkoleniach i/lub testach, wykonywanych na własną rękę lub za naszym pośrednictwem
 • dane dotyczące dostępności lub zwolnieniach
 • obywatelstwo, BSN [numer rejestracji obywatelskiej] i dokument tożsamości (kopia dokumentu), ewentualne pozwolenie na pracę
 • dane związane ze wstępną oceną zatrudnienia
 • informacje dotyczące charakteru i treści poprzednich procesów pośrednictwa pracy, a także ich zakończenia
 • inne dane, które są lub mogą być istotne przy ocenie adekwatności kandydata, na przykład referencje i kwalifikacje oraz dane dotyczące doświadczenia zawodowego
 • pozostałe informacje związane z rejestracją pracowników, wynagrodzeń i nieobecności w pracy
 • dobrowolnie inne informacje, przekazywane samodzielnie (wideo, zdjęcia)
 • inne niż wyżej wymienione dane, których przetwarzanie jest wymagane lub konieczne w celu zastosowania prawa.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Logistic Force może przekazywać dane osobowe innym podmiotom Logistic Force, swoim zleceniodawcom, podwykonawcom (np. pomiotom przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi w imieniu firmy Logistic Force lub wykonują zlecenia, dostawcom, organom rządowym i innym partnerom biznesowym. I we wszystkich innych przypadkach, w których możemy być do tego zmuszeni, na przykład na mocy orzeczenia sądowego lub postanowienia sądu.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, zobowiązania prawnego i/lub wykonania umowy zgodnie z celami wymienionymi w punkcie "Dlaczego gromadzimy Twoje dane osobowe?".

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane także poza obszar Holandii. Logistic Force podjęło niezbędne środki, by zapewnić właściwą ochronę przekazanych danych osobowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Stosowany czas przechowywania danych osobowych zależny jest od mających zastosowanie ustawowych terminów przechowywania.

Kandydaci (jeżeli jeszcze nigdy nie pracowałeś dla Logistic Force)

Dane wykorzystywane w pośrednictwie pracy (CV, doświadczenie zawodowe, szkolenia, wyniki testów itp.) są dostępne do dwóch lat od ostatniego kontaktu, jeżeli nie pracujesz dla Logistic Force. Jeśli nie chcesz już uczestniczyć w pośrednictwie pracy, możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych. Możesz w tym celu wysłać wiadomość na adres fg@logisticforce.nl. Nie będziesz już informowany i nie będziesz uczestniczył w pośrednictwie przez Logistic Force, a my zagwarantujemy, że Twoje dane zostaną usunięte. Po upływie ustawowego czasu dwóch lat Twoje dane zostaną automatycznie usunięte.

Jeżeli pracowałeś już dla Logistic Force

Dane wykorzystywane w pośrednictwie dostępne są do dwóch lat po zakończeniu stosunku pracy. Niektóre dane osobowe dostępne są dla Logistic Force przez dłuższy czas w przypadku roszczeń, audytów i zobowiązań podatkowych. Po upływie ustawowego terminu przechowywania, dane zostaną definitywnie usunięte.

Jeżeli nie chcesz już uczestniczyć w pośrednictwie, możesz poinformować o tym osobę do kontaktów. Logistic Force nie będzie się już z Tobą kontaktować. Twoje dane osobowe będą w takim przypadku archiwizowane przez dwa lata w chronionym otoczeniu. Twoje dane osobowe będą wtedy dostępne wyłącznie dla Logistic Force na ściśle określonych warunkach, zgodnie z obowiązującymi celami i terminami.

Twoje prawa

Przywiązujemy dużą wagę do możliwości korzystania z praw dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z jednego z wymienionych poniżej praw, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

Przegląd i/lub zmiana danych

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem mailowym fg@logisticforce.nl, ewentualnie listownie Logistic Force, do pracownika ds. ochrony danych osobowych. Heraclesstraat 6, 5048 CG Tilburg, prosząc o podanie, jakie dane (ich kategorie) są przetwarzane, do jakich celów, z jakiego źródła pochodzą dane i jakie okresy przechowywania są przez nas stosowane.

Ponadto możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami, by uzupełnić, poprawić lub usunąć swoje dane. Gdyby nieoczekiwanie okazało się, że przekazaliśmy nieprawidłowe dane osobowe, będziemy to prostować.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Jeżeli nie zgadzasz się z treścią danych, które przechowujemy, możesz złożyć wniosek o czasowe ograniczenie przetwarzania Twoich danych. Odczekamy wówczas z przekazaniem danych do momentu, gdy stwierdzisz, że są odpowiednie. Możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania w dowolnym momencie pod adresem mailowym fg@logisticforce.nl ewentualnie listownie do Logistic Force, do pracownika ds. ochrony danych osobowych. Heraclesstraat 6, 5048 CG Tilburg. 

Prawo do przekazania danych

Możesz wnieść o wgląd w dane osobowe, które od Ciebie pozyskaliśmy, w sposób standardowy, powszechny i czytelny poprzez fg@logisticforce.nl. Możesz całkowicie swobodnie przekazywać te informacje osobom trzecim. 

Prawo do bycia zapomnianym

Jeżeli nie chcesz już korzystać z naszych usług, możesz złożyć wniosek o usunięcie wszystkich swoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem fg@logisticforce.nl, ewentualnie listownie Logistic Force, do pracownika ds. ochrony danych osobowych. Heraclesstraat 6, 5048 CG Tilburg, i wnieść o usunięcie wszystkich danych z zachowaniem ustawowych okresów przechowywania.

Możesz również wycofać swoją ewentualną zgodę do przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Wstrzymamy przetwarzanie danych osobowych, na które udzieliłeś zgody. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce.

Procedura, czas reakcji i koszty

Staramy się rozpatrywać wnioski wymienione w powyższym rozdziale tak szybko, jak to możliwe i najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości, zanim przystąpimy do wypełnienia wniosków. Wnioski w zasadzie rozpatrywane są elektronicznie, chyba że nie jest to możliwe lub złożona zostanie prośba o inne rozpatrzenie. Z zasady nie pobieramy żadnych opłat za rozpatrzenie wyżej wymienionych wniosków, chyba że Państwa żądania są nadmierne, oczywiście bezzasadne lub jeśli zażądacie dodatkowych kopii prawa dostępu. 

Pracownik ds. ochrony danych osobowych

Logistic Force zatrudnia pracownika ds. ochrony danych osobowych, który wewnątrz organizacji czuwa nad stosowaniem i przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe do pracownika:

Melanie Neumann
Heraclesstraat 6
5048 CG Tilburg.
E-mail: fg@logisticforce.nl
Numer telefonu: 013-7200900.

Zabezpieczenie

Logistic Force dokłada wszelkich starań, aby optymalnie chronić dane osobowe przed bezprawnym użyciem. Robimy to za pomocą działań fizycznych, administracyjnych, organizacyjnych i technicznych. Na przykład: wyłącznie upoważnione osoby mają dostęp do danych. Jeżeli i o ile dane udostępniane są osobom przetwarzającym dane, które w ich imieniu świadczą usługi lub realizują zlecenia, wówczas Logistic Force może z nimi ustalić, by także w sposób optymalny zabezpieczyli dane osobowe.

Termin przechowywania

Logistic Force nie przechowuje danych osobowych dłużej niż to konieczne do celów przetwarzania i zgodnie z ustawowym okresem przechowywania.

Pytania, uwagi, skargi lub (przypuszczenie) wycieku danych

Jeżeli masz pytania, uwagi czy skargi dotyczące ochrony przez Logistic Force swoich danych, wówczas możesz skontaktować się z nami e-mailowo na fg@logisticforce.nl lub też listownie na Logistic Force, do pracownika ds. ochrony danych osobowych. Heraclesstraat 6, 5048 CG Tilburg. Możesz również pytania, uwagi lub skargi dotyczące ochrony danych osobowych przekazać pod numerem telefonu 013-7200900.

Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie przez Logistic Force Twoich danych osobowych, możesz również złożyć skargę do Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych [de Autoriteit Persoonsgegevens.].

Wyciek danych

Jeśli istnieje (domniemanie) wycieku danych, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego pracownikowi ochrony danych za pośrednictwem fg@logisticforce.nl.

Zmiany

Logistic Force zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszej polityki prywatności. Żadne z postanowień polityki prywatności nie ma na celu ustanowienia jakiegokolwiek zobowiązania ani porozumienia między Logistic Force a posiadaczem danych. Najbardziej aktualna polityka prywatności zawsze znajduje się na stronie internetowej Logistic Force. Niniejsza wersja sporządzona została w sierpniu 2018 r.

Pozostałe postanowienia

Wobec zapisów w polityce prywatności i wszystkich wynikających z nich sporów rozstrzyga sąd holenderski.

Obserwujesz nas?

Bądź zawsze na bieżąco i śledź nasze kanały w mediach społecznościowych.
Skontaktuj się z nami lub zostaw swój numer telefonu do oddzwonienia